info@lampeterroundtable.org.uk

Why join the Lampeter Round Table?

Apart from being the top mens social club in Lampeter….

We Will Definitely Give You –

 • Access to experiences and activities you just would not have otherwise
 • A new group of friends and contacts
 • Many new life skills
 • The opportunity to really contribute to your community

Ask 10 members of Round Table why they joined and you will get 10 different answers. It is initially the social side, getting out of the house to do something different once a fortnight.

Then the real attraction of Round Table goes beyond this, because once you are involved, there is a unique camaraderie, a mixture of respect, banter and belonging which does not exist elsewhere.

Some comments from recent new members:-

“I joined Round Table to become part of a group that was fun-loving, not scared to try something new or push themselves to new limits, whilst putting something back into the community.”

“I could not have hoped for a more welcoming group of guys to become a part of.”

“I knew it was the club for me from the very first event I attended.”

Round Table opens a world of activities you wouldn’t otherwise experience. From the excitement of Skydiving & Rally Driving, to Beer festivals & Clay Pigeon shoots.

Getting together to share the fun is a big part of the Round Table life.

Why wait to be invited? Contact us to find out more information

Pam ymuno â Ford Gron Llanbedr Pont Steffan?

Ar wahân i fod y clwb cymdeithasol gorau i ddynion yn Llanbedr Pont Steffan ….

Byddwn yn rhoi i chi –

 • Mynediad i brofiadau a gweithgareddau unigryw
  Grŵp newydd o ffrindiau a chysylltiadau
  Cyfle i ddysgu llawer o sgiliau bywyd newydd
  Cyfle i gyfrannu i’r gymuned

Os gofynnwch i 10 aelod o Ford Gron pam eu bod nhw wedi ymuno cewch 10 ateb gwahanol. Mae’n dechrau gyda’r ochr gymdeithasol, mynd allan o’r tŷ i wneud rhywbeth gwahanol unwaith bob pythefnos.

Ond mae atyniad gwirioneddol o Ford Gron yn mynd y tu hwnt i hyn, oherwydd unwaith y byddwch yn cymryd rhan, cewch gyfeillgarwch unigryw, cymysgedd o barch, tynnu coes a pherthyn nad yw’n bodoli mewn clybiau eraill.

Rhai sylwadau gan aelodau newydd yn ddiweddar : –

“Ymunais Ford Gron i fod yn rhan o grŵp a oedd yn llawn hwyl, nid ofn i roi cynnig ar rywbeth newydd neu gwthio eu hunain i gyfeiriadau newydd, a rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned. “

“Ni allwn fod wedi gobeithio am grŵp mwy croesawgar o fois i fod yn rhan ohoni.”

“Roeddwn i’n gwybod ei fod yn y clwb i mi o’r digwyddiad cyntaf i fynychu. “

Mae’r Ford Gron yn agor byd o weithgareddau na fyddech yn profi fel arall. O Skydiving a gyrru ceir rali , i wyliau cwrw a saethu colomennod clai .
Dod ynghyd i rannu yn yr hwyl yn rhan fawr o fywyd Ford Gron .

Pam aros i gael eu gwahodd ? Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth