info@lampeterroundtable.org.uk

Charity and Community work

We play an active part in our district, raising funds for good causes, arranging and supporting local events, and giving our time to benefit the community. We take part in organised fundraising campaigns, as well as organising our own fundraising events. These include sponsored bike rides and the Fireworks display. We make a special effort to support local charities, and try to raise awareness of them in the community.

During the last few years we’ve provided financial support for a number of causes, including those listed below.

 • St John’s Ambulance Ceredigion¬†to help fund a new ambulance
 • Ty Glyn Dafis Trust to pay for the servicing of equipment for disabled children at the Centre
 • Ty Hafan Childrens’ Hospice
 • Cancer Research Wales
 • Wales Air Ambulance
 • Age Concern Ceredigion

Previously, we gave our time to build an outdoor recreation area with decking and a BBQ for the Ty Glyn Dafis Trust’s centre in Ciliau Aeron. All materials we donated by Lampeter Round Table, and the work was carried out during one day of team effort.

Our annual bonfire and firework display is one of our biggest events. This is an event for all the community, and an opportunity to publicise Round Table’s work as well as to raise funds. Several hundred local people come every year to see our display which gets better every year. Thanks are due to Gwili Tractors for the use of their site, and the Town Council for their financial support.

As well as the main firework display, we also organise a display for the residents of Hafan Deg Centre in Lampeter.

During the Christmas period we help to make the town festive by providing shops and businesses with Christmas trees for the outside of their building, and money raised is donated to local good causes.

In February each year we organise the Lampeter Welsh Beer and Cider Festival which raises money for a designated charity while blowing away the winter blues.

Gwaith elusen a Chymuned

Dros y Nadolig rydym yn helpu arddurno’r dref drwy codi coed Nadolig ar siopau a swyddfeydd yn dref. Mae’r elw yn mynd tuag at achosion da lleol.

Rydym yn gweithio yn ein cymuned yn codi arian at achosion da, trefnu a chefnogi digwyddiadau a rhoi ein hamser ar gyfer y gymuned. Rydym yn cymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian a threfnu rhai gweithgareddau codi arian ein hunain gan gynnwys taith beiciau noddedig a’r arddangosfa tan gwyllt. Rydym yn gwneud ymdrech arbennig i gefnogi elusenau lleol a chodi eu proffeil yn y gymuned.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi cefnogi nifer o fudiadu lleol gan gynnwys y rhestr isod:

 • Ambiwlans Sant Ioan
 • Ymddirodolaeth Ty Glyn Dafis i dalu am wasnaethu peirianwaith yn y ganolfan
 • Ty Hafan Childrens’ Hospice
 • Ymchwil Canser Cymru
 • Ambiwlans Awyr Cymru
 • Age Concern Ceredigion

Yn 2006 adeiladon ni ardal BBQ a hamdden yng Nganolfan Ymddirodolaeth Ty Glyn Dafis Trust yng Nghiliau Aeron. Talon ni am y deunydd i gyd a gwnaethpwyd y gwaith mewn diwrnod yn null Groundforce. Ein digwyddiad mwyaf yw’r arddagofa tan gwyllt. Mae’n ddigwyddiad ar gyfer y gymuned ac mae’n rhoi cyfle i ni codi proffeil y Ford Gron. Mae canoedd ar gannoedd yn dod i weld y sioe ac mae’n mynd yn fwy pob blwyddyn. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gwili Tractors a Chyngor y Dref am eu cefnogaeth. Ar ben y brif sioe rydym yn cynnal sioe arbennig ar gyfer preselwyr Canolfan Hafan Deg yn y dref.

Ym mis Chwefor pob blwyddyn rydym yn cynnal y gwyl gwrw a seidr i godi arian i elusen penodol a chodi hwyliau’r dref adeg y gaeaf.